De Kunst van Samen

Ik, Marieke van Tol, ben een professioneel gepassioneerde verpleegkundige die met volle teugen geniet van haar werk. Getrouwd en moeder van 3 opgroeiende pubers. Ik woon in Boskoop, een prachtig dorp tussen de boomkwekerijen. Ik houd van de dynamiek in mijn werk en ik vind het een uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken. Veelal ben ik professioneel betrokken geweest bij ouderen. Het mooie van dit vak is dat ouderen in deze fase van hun leven terugblikken op hun levensreis en dat ik deze verhalen en inzichten mag gebruiken om mijn functie verdere invulling te geven. Ik heb hieruit geleerd dat juist het stuk welbevinden en zingeving leidend is voor hoe de kwaliteit van leven wordt ervaren.

Mijn missie

Ik maak bewust de verbinding met mijn omgeving. Ik heb oog voor alle dimensies van de zorg en leg nadrukkelijk aandacht op het stukje zingeving. Kwaliteit van leven staat in mijn zorgverlening centraal. Vol vertrouwen en passie bewandel ik de weg die voor mij ligt en word ik verder gevormd door de levenslessen die ik krijg van mensen die ik tegenkom. Door in gesprek te gaan met mensen en af te tasten waar zij het meest mee gediend zijn laat ik zien dat ik er wil zijn voor mijn naaste. Ik heb de innerlijke ruimte om levensvragen van alle kanten te bekijken en te wegen. Hiermee creëer ik  openheid naar de ander en bied ik vertrouwen; een essentieel element voor goede zorgverlening.

Mijn plan

De zorg gericht op zingeving krijgt vaak nog onvoldoende aandacht binnen de zorg. Het medische aspect staat vaak centraal en ook de psychosociale aandacht schiet nog vaak tekort. Het stukje zingeving en welbevinden is een belangrijk onderdeel van de zorg, het werkterrein waar ik de laatste jaren als casemanager dementie en ook als palliatief verpleegkundige veel in heb mogen betekenen.

Naast aandacht voor goede lichamelijke, psychische en sociale zorg is het ook belangrijk aandacht te hebben voor een stuk verwerking en leren vinden van nieuw evenwicht bij tegenslagen in het leven. Ook de impact van de verandering die dan plaats kan vinden in je relatie met de sociale contacten om je heen. Het beste wat we kunnen doen is misschien niet te veel willen doen. In gesprek gaan en aftasten waar mensen het meest mee gediend zijn. Mijn plan is om dit aspect met veel enthousiasme over te brengen naar mijn samenwerkingspartners en voor de toekomst een plan van aanpak maken hoe we hier een verder vervolg aan kunnen gaan geven. Nagaan hoe we als zorgverleners invulling kunnen geven aan het verbeteren van iemands kwaliteit van leven, hoe zorgen we dat iemand een betekenisvol leven kan leiden?