Ontmoetingsclub

Sinds 1 december 2021 ben ik samen met mijn man gestart met een laagdrempelige ontmoetingsclub voor kwetsbare ouderen in Floreant.

Het betreft een ontmoetingsplek waar iedereen terecht kan die behoefte heeft aan stukje ontmoeting op een laagdrempelige plek in het dorp/wijk. Een plek om elkaar te ontmoeten waar iedereen terecht kan die met eenzaamheid/kwetsbaarheid of dementie te maken heeft of krijgt. Een plek die informatie biedt en advies bij twijfels en zorgen over het geheugen waarmee voorkomen kan worden dat mensen vroegtijdig zich uit het sociale leven terugtrekken. Een betekenisvolle plek waar je samen met je naasten welkom bent en men anderen kan ontmoeten op basis van wederkerigheid.

Bij ons staat centraal wie u bent, wat voor u belangrijk is en hoe we van betekenis kunnen zijn voor u. Niet van tevoren al ingekleurd, maar aanbod ontstaat op basis van behoeften die er zijn. Positieve gezondheid als uitgangspunt, het accent ligt op mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Door de focus te leggen op wat voor iemand belangrijk is in het leven, voelt de ander zich echt gezien. Zo willen wij werken aan gezondheidsbevordering, vitaliteit vergroten door veerkracht te verhogen. De burger voorop, wij als meedenkkracht ernaast. Ieder brengt een uniek levensverhaal met zich mee, van elkaar leren en inspireren. Betekenis ontlenen aan het leven door de dingen die je doet of voor een ander kan doen.

We zijn trots op de vele vrijwilligers en medewerkers die ons elke dag weer ondersteunen! Dankzij hen is de club elke maandag, woensdag en vrijdag van 09:30 uur tot 15:30 uur.

Mocht je interesse hebben of meer informatie willen dan kan je me altijd bellen of mailen. Of kom gewoon een keer langs op de koffie!