Welke diensten bied ik aan?

U kunt met mij zowel per mail als telefonisch laagdrempelig contact opnemen voor al uw vragen rondom uw gezondheid en uw welzijn of mogelijk bij vragen die u heeft voor naasten in uw omgeving. Door samen met u in gesprek te gaan kan ik nagaan of ik iets voor u of uw naasten kan betekenen. Het aanbod voor zorg is groot. Ik zoek met u de juiste weg die past bij uw persoonlijke omstandigheden en die voldoet aan uw wensen en behoeften. Mocht ik van betekenis kunnen zijn dan maak ik samen met u een afspraak om bij u thuis langs te komen om de zorg te indiceren vanuit de zorgverzekeraar.

DeKunstvanSamen

Door mijn ruime werkervaring als verpleegkundige ben ik goed op de hoogte van de actuele wet,- en regelgeving rondom zorg en welzijn. Er zijn helaas zoveel geldstromingen aanwezig dat je hierdoor op zoek moet gaan naar de juiste weg die past bij uw hulpvraag. Ik ondersteun en adviseer u in het versnipperde systeem rondom de Zorgverzekeringswet( Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg(WLZ). Niet ik, maar juist u bent de expert die weet wat voor u belangrijk is in het leven. Ik zie mezelf als een soort gids en meedenkkracht die u helpt de juiste keuzes te maken die passen bij uw wensen en behoeften. Ik wil u helpen om een betekenisvol leven te leiden.

De kosten van indicatiestelling en bieden van begeleiding worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U betaalt hierover geen eigen risico. Ik bied mijn diensten aan vanuit het platform Verbinden Met Zorg (platform VMZ) en heb hierdoor met alle zorgverzekeraars een contract.

Voorbeelden van zorg die ik lever:

  • Indiceren van zorg vanuit zorgverzekeringswet gericht op wijkverpleging.
  • Casemanagement dementie: Het doel van casemanagement is het optimaliseren van het welbevinden en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Positief zelfbeeld proberen te blijven creëren. Samenwerking tussen het medische en sociale domein, versterken van netwerk. Nadruk op gelijkwaardigheid, versterken van de positie van de naaste in wat voor diegene nodig is.
  • Casemanagement palliatieve zorg: Hierin draag ik bij aan coördinatie en afstemming van zorg tussen de verschillende zorgverleners, zowel inhoudelijk als logistiek. Signaleren van knelpunten op het gebied van palliatieve zorg in de regio. De begeleiding is aanvullend op de reguliere zorg die vaak al wordt geboden door de thuiszorgorganisatie en is gericht op kwaliteit van leven en later ook kwaliteit van sterven.
  • Ouderenscreening 75+.
  • Aandacht voor mantelzorgers, adviseren en ondersteunen van naasten.
  • Ondersteunen bij zoektocht naar individuele begeleiding of respijtzorg.
  • Hulp bij aanvragen van indicaties (WMO, WLZ en PGB).
  • Gespreksgroepen leiden voor mensen met dementie en/of hun naasten.
  • Het geven van voorlichting over dementie en palliatieve zorg.
  • Verpleegtechnische handelingen in de thuissituatie.